Definisjon på seriøs satsning

Ihht. vedtatte vedtekter for Olav G. Eikrehagens fond, har det sittende styret i langrennsgruppa valgt å legge følgende definisjon av hva som menes med seriøs satsning til grunn:

"Hvis en utøver var med på KM og NM året før og har planer om dette til kommende sesong, er dette grunnlag for støtte fra Eikrehagen-fondet ".


Olav G Eikrehagens fond til fremme av rekrutteringen fra junior til senior i langrenn i Hemsedal.


Olav G. Eikrehagens fond

  • Fondet skal hjelpe til å fremme fortsettelsen fra junior til seniorløpere.
  • Fondets grunnkapital skal forvaltes slik at den gir størst mulig avkastning.
  • Fondets formål er ved forvaltning av den årlige avkastningen å fremme rekrutteringen til norsk langrenn ved å dele ut stipend til enkeltutøvere av begge kjønn i alderen 17-23 år ved seriøs satsning. Er det ikke aktuelle søkere i den nevnte aldersgruppen vil årets avkastning bli tilført grunnkapitalen og kan deles ut et annet år.
  • Styret i langrennsgruppa står fritt til etter eget initiativ å dele ut midler innenfor ovennevnt formål.
  • Fondet ledes av styret i langrensgruppa. Kasserer i langrennsgruppa er leder i fondsstyret. Styret skal føre møtebok. Vedtak er kun gyldig når 2/3 av styremedlemmene er til stede.
  • På hvert årsmøte fremlegges regnskapet. Langrennsgruppas revisor forestår revisjon av fondets regnskap. Eventuelle stipend deles ut på årsmøte.
  • Søknadsfristen er satt til 1. november.
  • Fondet skal utelukkende følge disse vedtektene. Disse vedtektene kan ikke endres.


Levert av IdrettenOnline