Tilskudd til aktive løpere i langrennsgruppa i

Hemsedal ILLøpere fra junior- til 23 årsklassen, vil kunne få et tilskudd på kr. 8.000,-

pr. år, dersom følgende krav blir innfridd:


- Dersom løperen bor og trener i Hemsedal, skal eventuell treningsavgift være betalt.


- Klubbens treningsjakker forventes brukt, da det er mye av mottatte sponsormidler som

blir brukt til å dekke tilskuddene til aktive løpere.


- Dokumentasjon på at man har deltatt på rennene. Her ønskes primært resultatlista.


- Søknad om tilskudd skal være styret i hende senest 1. mai, etter endt sesong. Utbetales etter fristen.


- Løperen må ha deltatt i minimum 4 NC-renn, i tillegg til NM. Ved satsing på Ski Classics, turrenn, langdistanserenn og tilsv. avtales kriterier ved/med styret.


- Dersom man mangler et renn pga sykdom, skal dette dokumenteres.


- Dersom klubben har gått inn med et større beløp i et ev. team/lag der søker er aktiv vil rett til tilskudd falle bort.


Løpere i 15 og 16-års klassen, som har deltatt på hovedlandsrennet, vil få et tilskudd på

kr. 2.500,-. Utbetales også i etterkant. Resultatlista sendes styret innen 1. mai.


Langrennsgruppa tar forbehold om at gruppa

- har økonomi til å betale ut tilskuddene.

Styret forbeholder seg retten til å redusere tilskuddet om en eller flere av kriteriene ikke oppfylles.


Ved eventuelle endringer på beløpene/tilskuddene vil styret legge dette inn på nettsidene før 1. november.


Generelle regler for renn:

Langrennsgruppa dekker startkontingenten for alle klasser opp til 23 år.


Gruppa dekker også turrennkontingenten opp til og med 20 år i Hallingdal, med unntak av Skarverennet.


Påmeldte løpere som ikke kan delta på rennet, må selv melde seg av til arrangøren, via min idrett, e-post eller telefon.


Ungdommens Holmenkollrenn støttes med kr. 500,- per start. 

Påmeldte løparar som ikkje får meldt seg av i tide og ikkje stillar til start, må betale startkontingenten sjølv.


Treningssamlinger:

Når det gjelder samlinger i regi av Ski Hallingdal eller kretsen vil styret gi beskjed i god tid om hvilke samlinger de

dekker/prioriterer. Både når det gjelder dekningsgrad og eventuelt egenandel. Hvis du er i tvil, ta en telefon til styret.


Utbetalingen av tilskota vil alltid skje i etterkant. Klubben dekkar ikkje påmeldinga til løparar som ikkje kan delta på

samlinga.


Løpere som satser har også mulighet til å søke om stipend fra Olav G. Eikrehagens fond.

Se egne regler under fond/stipend.For skisesongen 2018 gis det støtte på følgende samlinger:

Deltaking på samlingar i regi av Buskerud Skikrets sommar/ haust

- Samling Sognefjellet i juni (ref. kr. 1000)

- Samling Hemsedal (i høstferien), klubben dekker fellesmiddagen (ev. kr. 1000 dersom samlinga blir lagt et annet sted)

- Samling Geilo haust (jente- og guteprosjektet, samt jr.samling) (ref. kr. 1000)

- Jenteprosjektsamling Ål haust (ref. kr. 500)

- Samling på Oset i november (ref. kr. 1000)

- Snøsamling Geilo november ( ref. kr. 1000)

Merk! Disse dekkes for utøvere som ikkje er i Team Hallingdal.


Refusjonskrav sendes til langrenn@hemsedalil.no.


Levert av IdrettenOnline