Styret:

LeiarStian Rygg
stian@ryggbekkevold.no
41 10 70 22
WEB, foto og barmarkJørgen von Tangenjorgen@vontangen.com
94 21 30 78
Trenarkoordinator Stine Moneystinemoney79@gmail.com
46 64 25 22
Sekretær & kveldsmatMarianne Intelhusmarianneintelhus@hotmail.com 95 80 30 07
KasserarPer Kristian Haraldsenperhar288@hotmail.com
46 82 27 22
Renn og terminlisteKristin Eskild Høltok_eskild@hotmail.com92 64 54 43Nemd for Gravsetstugu:

Signe Lise Jordheim 90 86 45 16 sign-ljo@online.no 

Jan Vidar Skolt 90 22 81 18 j-viskol@online.no


Gravset- og anleggsnemnd:

Ole Nils Aalerust 90 64 45 19 oaalrust@online.no 

Tore Tyribakken 97 18 67 59 to-tyrib@online.no 
Henning Flaget 47 84 16 53 5317@online.no 
Terje Mestvedthagen 97 61 33 13 mestved@online.no 
Gunnar Rudningen 41 92 02 46 sissgunn@frisurf.no 
Halvar Hjelmen 91 34 26 75 halvar75@gmail.com 


Snøkanonnemnd:

Ole Nils Aalerust 90 64 45 19 oaalrust@online.no 

Henning Flaget 47 84 16 53 5317@online.no 
Halvar Hjelmen 91 34 26 75 halvar75@gmail.com 


Rennemnd, Gravsetrennet og Hemsedalsrennet:


Gry Herland 99 50 37 53 gryen@online.no 

Knut Terje Venås 91 67 39 10 venaas@online.no 

Endre Ulsaker 90 11 62 72 eulsaker@online.no 

Henning Flaget 47 84 16 53 5317@online.no 

Signe Lise H Jordheim 90 86 45 16 sign-ljo@online.no 

Olav Veslestølen 92 42 99 45


Renn nemnd, Klubbmesterskap og tysdagsrenn:

Endre Ulsaker 90 11 62 72 eulsaker@online.no 

Ola Frogner 97 05 88 09

Olav Veslestølen 92 42 99 45

Gunnbjørg S Hulbak 97 59 55 46 post@nils-hytter.no  Du kjem enklast i kontakt med oss på langrenn@hemsedalil.no


Powered by: Bloc